dijous, 12 de juny del 2014

524. La disjuntiva. Mercadona de C. Soler. Alacant (2013).